Zama Shinki Shinki Khaloona Farzana Naz Afghan Singer

Zama Shinki Shinki Khaloona Farzana Naz Afghan Singer

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

3529 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

3172 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1596 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1826 views - 6 years ago

Zama Da Khkuli Pekhawar Na

1638 views - 6 years ago

Zrha Zama Pagal Dey

1132 views - 6 years ago