Zama Rewaj Zama Da Meene Na Fayaz Khan Kheshgi Ghazal Zar

Zama Rewaj Zama Da Meene Na Fayaz Khan Kheshgi Ghazal Zar

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Za Kho Sta Meene

719 views - 6 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

1522 views - 6 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

675 views - 6 years ago

Khaysta Khaysta Ghazal Ghazal Khkulia

411 views - 6 years ago

Lass Da Meene Raka

488 views - 6 years ago

Da Meene Yaar Me Biya Deewana Sho

673 views - 6 years ago