Zama Charsi Janana Nadia Gul Zarka Da Kashmir 2014

Zama Charsi Janana Nadia Gul Zarka Da Kashmir 2014

Suggested Audio Songs

Sada Janana Khista Janana

1635 views - 6 years ago

Ya Zama Nadan Malanga

3423 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

1162 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

1154 views - 6 years ago

Charsi De Aw Bangi De

607 views - 6 years ago

Wa Charsi Malanga

741 views - 6 years ago