Za La Ta Zar Yama Ghaddar Film Song

Za La Ta Zar Yama Ghaddar Film Song

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

679 views - 6 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

466 views - 6 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

439 views - 6 years ago

Ta Bande Mayen Yama

776 views - 6 years ago

Za Pagal Na Yama

277 views - 6 years ago

Tapay Pukhto Song

787 views - 6 years ago