Za Da Sta Meene Jawargar Yam Hashmat Sahar Sitara Younas Film Azaari 2014

Za Da Sta Meene Jawargar Yam Hashmat Sahar Sitara Younas Film Azaari 2014

Pashto Songs

Za Kho Sta Meene

767 views - 7 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

1657 views - 7 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1682 views - 7 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

715 views - 7 years ago

Lass Da Meene Raka

512 views - 7 years ago

Da Meene Yaar Me Biya Deewana Sho

709 views - 7 years ago