Yar Me Sharabi Gul Panra Rahim Shah Nadan Malanga Album 2014

Yar Me Sharabi Gul Panra Rahim Shah Nadan Malanga Album 2014

Pashto Songs

Yaar Me Naway Sharabi

667 views - 7 years ago

Wa Charsi Malanga

856 views - 7 years ago

Nadan Nadan Nadan De

445 views - 7 years ago

Sharabi Sharabi

403 views - 7 years ago

Janana Sharabi

437 views - 7 years ago

Yaar Me Wakhanda Sharabi

353 views - 7 years ago