Wrak Safar Ke Khudaya Usman Bangash Album Naghme Da Pukhtano 2015 Songs

Wrak Safar Ke Khudaya Usman Bangash Album Naghme Da Pukhtano 2015 Songs

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

618 views - 6 years ago

Khudaya Ma Te Zar Karey

681 views - 6 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1470 views - 6 years ago

Khudaya Wokrey Baranoona

510 views - 6 years ago

Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

590 views - 6 years ago

Khudaya Da Khkulo Baran

628 views - 6 years ago