Wakhta Da So So Zala Farukh Zeb Ghazal Zar

Wakhta Da So So Zala Farukh Zeb Ghazal Zar

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Khaysta Khaysta Ghazal Ghazal Khkulia

411 views - 6 years ago

Wraz Pe Da Mahshar We Ghazal

305 views - 6 years ago

Sta Zawani Ghazal Ghazal

479 views - 6 years ago

Pa Mohabbat Ke Gul Panra Zama Ghazal

549 views - 6 years ago