Wa Morey Charsi Ta De Wade Krama Album Pa Ma Grana

Wa Morey Charsi Ta De Wade Krama Album Pa Ma Grana

Pashto Songs

Charsi De Aw Bangi De

815 views -

Meena Deera Grana Da

2222 views -

Wa Charsi Malanga

1051 views -

Pagala Krama

528 views -

Grana Pa Ma Grana

689 views -