Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

743 views - 6 years ago

Sada Janana Khista Janana

1761 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

1255 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

1272 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

3175 views - 6 years ago

Janana Ta Che Da Bal Cha Shwe

1073 views - 6 years ago