Tola Meena Meena Da Zama Masta Khanda Sitara Younas Film Shart

Tola Meena Meena Da Zama Masta Khanda Sitara Younas Film Shart

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

3450 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

3067 views - 6 years ago

Ada Me Lewany Da Khanda

702 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1529 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1789 views - 6 years ago

Tola Wafa Yem Khazana Da Mohabbat

1085 views - 6 years ago