Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Sa Ajab Hussan De Syed Mahi Shah

843 views - 3 years ago

Kand Aw Kapar Watan Sayed Mahi Shah

492 views - 4 years ago

Da Bilal Khoga Azaana Sayed Mahi Shah

425 views - 4 years ago

Ajeeba Ghundy Janan Sayed Mahi Shah

433 views - 4 years ago

Sharabi Sharabi Sayed Mahi Shah

437 views - 4 years ago