Ghazala Javed Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Ghazala Javed Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Ma Kawa Bana

707 views -

Khkuly Shan Jenai Yam

522 views -

Za Lewany Da Meene

547 views -

Da Me Khata Kare Da

489 views -

Za Mayina Nayam Cha

348 views -

Starga Rapegi Zama

399 views -

Gul Ghunde

438 views -

Lag Me Poha Ka Janana

459 views -

Za Yam Naz

308 views -