Sharabi Yara Khumari Yara Sitara Younas Farh Zaib Film Azaari 2014

Sharabi Yara Khumari Yara Sitara Younas Farh Zaib Film Azaari 2014

Pashto Songs

Yaar Me Naway Sharabi

659 views - 7 years ago

Sharabi Sharabi

395 views - 7 years ago

Janana Sharabi

436 views - 7 years ago

Bia De Khumari Stargi Rawarhawa

185 views - 6 years ago

Yaar Me Wakhanda Sharabi

351 views - 6 years ago

Sharabi New

288 views - 6 years ago