Sharabi Haider Khan Film Hits

Sharabi Haider Khan Film Hits

Pashto Songs

Yaar Me Naway Sharabi

787 views -

Sharabi Sharabi

461 views -

Janana Sharabi

520 views -

Imran Khan Zinda Bad

1743 views -