Sharabi Haider Khan Film Hits

Sharabi Haider Khan Film Hits

Pashto Songs

Yaar Me Naway Sharabi

872 views -

Sharabi Sharabi

486 views -

Janana Sharabi

550 views -

Imran Khan Zinda Bad

2031 views -