Rasha Da Wisal Da Mazdigar Sandare Wayu Dilraj Stage Show Jishan De Maze Di

Rasha Da Wisal Da Mazdigar Sandare Wayu Dilraj Stage Show Jishan De Maze Di

Pashto Songs

Mawjoona De Maze De

1607 views - 7 years ago

Lag Rasha Kana Yaar

1011 views - 7 years ago

Rasha Gula Wa Gula

682 views - 7 years ago

Qarara Rasha Qarara Rasha

907 views - 7 years ago

Bas Toley Sta Maze De

750 views - 6 years ago

Shaikh Pa Yo Taweez Bandi Maze Oke

777 views - 6 years ago