Pakar Me Na Di Da Jahan Hashmat Sahar Sitara Younas Love Story Film 2013

Pakar Me Na Di Da Jahan Hashmat Sahar Sitara Younas Love Story Film 2013

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Nan Sahar Da Cha Pa Makha Yem Pasedaly

515 views - 6 years ago

Da Tol Jahan Pa Ta Nazar De

453 views - 6 years ago

Da Tol Jahan Pa Ta Nazar De

0 views - 6 years ago

Da Sahar Wagma

425 views - 6 years ago

Ta Pasey Jaregama Ghaddar Film Song

733 views - 6 years ago

Za La Ta Zar Yama Ghaddar Film Song

654 views - 6 years ago