Laga Shan Yari Ba Rasara Kawe Hits Maste Filmi Sandare

Laga Shan Yari Ba Rasara Kawe Hits Maste Filmi Sandare

Pashto Songs

Khkari Da Navi Pa Shan

727 views - 7 years ago

Hussan Me Shughlay Kawe

357 views - 7 years ago

Tapay Khkuli Shan Jinay Yem

1616 views - 7 years ago

Khkuly Shan Jenai Yam

406 views - 7 years ago

Tapay Laga Yaari Ra Sara Oka

822 views - 6 years ago

Lambay Kawe Ra Gori

296 views - 6 years ago