Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

590 views - 6 years ago

Khudaya Ma Te Zar Karey

651 views - 6 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1393 views - 6 years ago

Khudaya Wokrey Baranoona

484 views - 6 years ago

Shah Laila

1704 views - 6 years ago

Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

552 views - 6 years ago