Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

Pashto Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

674 views - 7 years ago

Khudaya Ma Te Zar Karey

731 views - 7 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1652 views - 7 years ago

Khudaya Wokrey Baranoona

549 views - 7 years ago

Shah Laila

1933 views - 6 years ago

Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

644 views - 6 years ago