Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

Pashto Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

679 views - 7 years ago

Khudaya Ma Te Zar Karey

743 views - 7 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1668 views - 7 years ago

Khudaya Wokrey Baranoona

554 views - 7 years ago

Khudaya Da Khkulo Baran

660 views - 6 years ago