Khaista Ye Da Har Cha Na Rahim Shah Nadia Gul Zra Lewane De 2014

Khaista Ye Da Har Cha Na Rahim Shah Nadia Gul Zra Lewane De 2014

Suggested Audio Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

618 views - 6 years ago

Shah Laila

1794 views - 6 years ago

Na De Rakawe Plar Jamal Shah Palwasha

1178 views - 6 years ago

Marr Ba De Ka Grana Jamal Shah Palwasha

1164 views - 6 years ago

Za Ba Jaro Shah Wale Sharara

1160 views - 6 years ago