Kar Da Meene Kar Ghaantol Karan Khan

Kar Da Meene Kar Ghaantol Karan Khan

Pashto Songs

Za Kho Sta Meene

773 views - 7 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

1686 views - 7 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1698 views - 7 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

730 views - 7 years ago

Lass Da Meene Raka

515 views - 7 years ago

Da Meene Yaar Me Biya Deewana Sho

719 views - 7 years ago