Jeeney Ta Sara Me Zra Olagedo Rahim Shah Film Bangi Laliya

Jeeney Ta Sara Me Zra Olagedo Rahim Shah Film Bangi Laliya

Pashto Songs

Charsi De Aw Bangi De

765 views -

Jar Jar Laliya

569 views -

Ta Sara Pyar Kawom

795 views -

Jar Jar Laliya

0 views -

Shah Laila

2426 views -