Jar Jar La Tana Jar Laliya Dilraj Aey Buneri Janana 2015

Jar Jar La Tana Jar Laliya Dilraj Aey Buneri Janana 2015

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Nazam La Tana Zra Ki Gilamana

498 views - 6 years ago

Sada Janana Khista Janana

1760 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

1254 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

1267 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

3173 views - 6 years ago

Janana Ta Che Da Bal Cha Shwe

1071 views - 6 years ago