Gule Che Tata Me Nazar Sho Shah Sawar Nazia Iqbal Iqrar Film Hits

Gule Che Tata Me Nazar Sho Shah Sawar Nazia Iqbal Iqrar Film Hits

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Khumar Nazar Laray

368 views - 6 years ago

Pa Yo Nazar Ki Rana Waray Zargey

395 views - 6 years ago

Shah Laila

1794 views - 6 years ago

Na De Rakawe Plar Jamal Shah Palwasha

1181 views - 6 years ago

Marr Ba De Ka Grana Jamal Shah Palwasha

1165 views - 6 years ago