Dasy Khkari Me Taqder Che Kala Mar Yam 2018 Wisal Khiyal Pashto Audio Mp3 Song

Wisal Khiyal Pashto Male Singer Wisal Khiyal singing pashto songs in very nice voice

Pashto Songs

Khkari Da Navi Pa Shan

785 views - 7 years ago

Janana Kala Ba Razay Khkuli

969 views - 7 years ago

Kala Na Kala Sat Da Jam Kawa

656 views - 7 years ago

Awal Ba Kala Kala Ghum Wo

520 views - 7 years ago

Be Da Janana Zindagi Kala Teregi

508 views - 7 years ago

Baran Kala Waregi Rata Bia Rayadegi

776 views - 7 years ago