Dagha Khaista Halak Me Yar De Hits Maste Filmi Sandare

Dagha Khaista Halak Me Yar De Hits Maste Filmi Sandare

Pashto Songs

Dagha Khkuli Stargi Toroma Sta Dapara

1050 views - 7 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1695 views - 7 years ago

Tapay Starge Zama Da Yaar Khaista De

496 views - 6 years ago

Za Che Khpal Khaista Janan

463 views - 6 years ago

Afghan Hits

1837 views - 6 years ago

Dagha Pukhton Khawa Watan

341 views - 6 years ago