Da Saqi Laas Pa Rapedo Rashi

Da Saqi Laas Pa Rapedo Rashi

Pashto Songs

Laas Da Meene Raka

414 views - 6 years ago

Kala Che War Zama Da Sko Rashi

363 views - 6 years ago

Zaa Laas De Azaad

187 views - 6 years ago

Khuday De Laas Mat Ka

195 views - 6 years ago

Raka Saqi Raka

284 views - 6 years ago

Mastana Saqi Rasha

362 views - 6 years ago