Da Me Da Janan Da Laso Nakha Da Gul Panra Zarka Da Kashmir 2014

Da Me Da Janan Da Laso Nakha Da Gul Panra Zarka Da Kashmir 2014

Pashto Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

4209 views - 7 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

1672 views - 7 years ago

Nan Raghale Me Janan

662 views - 6 years ago

Nan Raghale Me Janan

0 views - 6 years ago

Kawa Pa Zor Janan Da Bangro Shor

502 views - 6 years ago

Da Kaliwal Janan Na Zasham

344 views - 6 years ago