Da Janan Meena Lewane Lewane Da Shama Ashna

Da Janan Meena Lewane Lewane Da Shama Ashna

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janan Da Shpago Khwendo Ror Dey Tapay

3704 views - 6 years ago

Meena Zaoori Da

2951 views - 6 years ago

Somra Pa Meena Mohabbat

1938 views - 6 years ago

Ashna De Mazidar De

809 views - 6 years ago

Meena Deera Grana Da

1269 views - 6 years ago

Za Da Ashna Stargo Bala

905 views - 6 years ago