Da Ashiqee Da Kana Gul Panra Nasha 2015 Film Songs

Da Ashiqee Da Kana Gul Panra Nasha 2015 Film Songs

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Lag Rasha Kana Yaar

896 views - 6 years ago

Ta Ta Yadegam Kana

300 views - 6 years ago

Janana Che Ka Kana

397 views - 6 years ago

Sta Hara Khanda Kana

1210 views - 6 years ago

Khaist Pa Ma Bande Tamam De Gul Panra

1706 views - 6 years ago

Shayira Za Pa Ta Nazegam Gul Panra

918 views - 6 years ago