Chup Da Jami Shpa Da Haider Khan Film Hits

Chup Da Jami Shpa Da Haider Khan Film Hits

Pashto Songs

Pa Shpa Ki Laka Parkha Me

497 views - 7 years ago

Imran Khan Zinda Bad

1339 views - 6 years ago

Nan Shpa Hollywood Ta Zoo Mashal

362 views - 6 years ago

Chup Chup Mena Pata Kawa

520 views - 6 years ago

Shpa Me Wa

426 views - 6 years ago

Na Os Ba Rata Waye Karan Khan

1722 views - 6 years ago