Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

743 views - 6 years ago

Imran Khan Zinda Bad

1219 views - 6 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

511 views - 6 years ago

Rubayani Rahman Baba

713 views - 6 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

467 views - 6 years ago

Na Os Ba Rata Waye Karan Khan

1642 views - 6 years ago