Biya Ba Sharabi Shama Khalid Malik

Biya Ba Sharabi Shama Khalid Malik

Pashto Songs

Yaar Me Naway Sharabi

659 views - 7 years ago

Sharabi Sharabi

395 views - 7 years ago

Janana Sharabi

436 views - 7 years ago

Da Meene Yaar Me Biya Deewana Sho

709 views - 7 years ago

Yaar Me Wakhanda Sharabi

351 views - 6 years ago

Paimaan Paimaan Khalid Aziz

281 views - 6 years ago