Baran Kala Waregi Rata Bia Rayadegi

Baran Kala Waregi Rata Bia Rayadegi

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ma Logy Kawa Rata

852 views - 6 years ago

Safa Ba Rata Waye

566 views - 6 years ago

Qasam Ba Rata Wakrri

609 views - 6 years ago

Janana Kala Ba Razay Khkuli

687 views - 6 years ago

Pa Iman Ye Rata Owaya Janana

565 views - 6 years ago

Baran De Baran De

683 views - 6 years ago