Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

240 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

300 views - 5 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

93 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

334 views - 5 years ago

Zama Da Khkuli Pekhawar Na

129 views - 5 years ago

Zrha Zama Pagal Dey

41 views - 5 years ago