Zama Shinki Shinki Khaloona Farzana Naz Afghan Singer

Zama Shinki Shinki Khaloona Farzana Naz Afghan Singer

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

2946 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2369 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1108 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1307 views - 6 years ago

Zama Da Khkuli Pekhawar Na

1125 views - 6 years ago

Zrha Zama Pagal Dey

799 views - 6 years ago