Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Sada Janana Khista Janana

378 views - 5 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

252 views - 5 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

287 views - 5 years ago

Janana Ta Che Da Bal Cha Shwe

262 views - 5 years ago

Janana Mala Da Khwage

175 views - 5 years ago

Okhanda Janana Sta Pre Sa Lagi

197 views - 5 years ago