Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Sada Janana Khista Janana

1056 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

701 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

707 views - 6 years ago

Janana Ta Che Da Bal Cha Shwe

604 views - 6 years ago

Janana Mala Da Khwage

493 views - 6 years ago

Okhanda Janana Sta Pre Sa Lagi

625 views - 6 years ago