Zama Da Meene Bagh Tala Sho

Zama Da Meene Bagh Tala Sho

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

3165 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2699 views - 6 years ago

Za Kho Sta Meene

495 views - 6 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

1104 views - 6 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

398 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1441 views - 6 years ago