Zama Da Meene Bagh Tala Sho

Zama Da Meene Bagh Tala Sho

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

755 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

697 views - 5 years ago

Za Kho Sta Meene

179 views - 5 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

254 views - 5 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

87 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

526 views - 5 years ago