Zama Da Meene Bagh Tala Sho

Zama Da Meene Bagh Tala Sho

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

1560 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

1360 views - 5 years ago

Za Kho Sta Meene

273 views - 5 years ago

Da Meene Dasi Srey Lamby De Tapay

443 views - 5 years ago

Ta Lass Da Meene Raka

182 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

821 views - 5 years ago