Zama Da Marg Sta Da Wada

Zama Da Marg Sta Da Wada

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

2965 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2425 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1140 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1321 views - 6 years ago

Zama Da Khkuli Pekhawar Na

1160 views - 6 years ago

Zrha Zama Pagal Dey

815 views - 6 years ago