Zama Charsi Janana Nadia Gul Zarka Da Kashmir 2014

Zama Charsi Janana Nadia Gul Zarka Da Kashmir 2014

Suggested Audio Songs

Sada Janana Khista Janana

1443 views - 6 years ago

Ya Zama Nadan Malanga

3168 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

945 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

914 views - 6 years ago

Charsi De Aw Bangi De

507 views - 6 years ago

Wa Charsi Malanga

596 views - 6 years ago