Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

499 views - 6 years ago

Sada Janana Khista Janana

1079 views - 6 years ago

Main Tujh Pe Marti Ho Janana

716 views - 6 years ago

Ma Pasi Pagal Janana

720 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2369 views - 6 years ago

Janana Ta Che Da Bal Cha Shwe

616 views - 6 years ago