Wa Da Kurmey Gula Hashmat Sahar Stage Show Jishan De Maze Di

Wa Da Kurmey Gula Hashmat Sahar Stage Show Jishan De Maze Di

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Mawjoona De Maze De

929 views - 5 years ago

Rasha Gula Wa Gula

227 views - 5 years ago

Ta Che Mayan Gula

137 views - 5 years ago

Pa Ma Mayan Sha Gula

140 views - 5 years ago

Bas Toley Sta Maze De

328 views - 5 years ago

Nan Sahar Da Cha Pa Makha Yem Pasedaly

167 views - 5 years ago