Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Sa Ajab Hussan De Syed Mahi Shah

697 views - 3 years ago

Kand Aw Kapar Watan Sayed Mahi Shah

355 views - 4 years ago

Da Bilal Khoga Azaana Sayed Mahi Shah

297 views - 4 years ago

Ajeeba Ghundy Janan Sayed Mahi Shah

318 views - 4 years ago

Sharabi Sharabi Sayed Mahi Shah

314 views - 4 years ago

Latest Pashto Singers