Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Syed Mahi Shah Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Sa Ajab Hussan De Syed Mahi Shah

496 views - 2 years ago

Kand Aw Kapar Watan Sayed Mahi Shah

176 views - 3 years ago

Da Bilal Khoga Azaana Sayed Mahi Shah

143 views - 3 years ago

Ajeeba Ghundy Janan Sayed Mahi Shah

165 views - 3 years ago

Sharabi Sharabi Sayed Mahi Shah

149 views - 3 years ago