Shama Ashna Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Shama Ashna Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Shama Ashna Pashto Singer Audios Mp3 Songs Music

Mata Bane Janana Sala Kawe Shama Ashna

318 views - 4 years ago

Paron Raghale We Ta Shama Ashna

160 views - 4 years ago

Da Meena Yara Raza Shama Ashna

126 views - 4 years ago

Za Kaga Waga Pa Lara Shama Ashna

111 views - 4 years ago

Janana Khat De Ralega Shama Ashna

95 views - 4 years ago

Dera Na Jora Yama Shama Ashna

104 views - 4 years ago

Agha Janan Me Lewane Sho Shama Ashna

112 views - 4 years ago