Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

3173 views - 6 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

2714 views - 6 years ago

Ay Da Deri Muday Yara

1114 views - 6 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

1262 views - 6 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

1445 views - 6 years ago

Sta Mohabbat Ki Yara

1302 views - 6 years ago