Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

1045 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

961 views - 5 years ago

Ay Da Deri Muday Yara

649 views - 5 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

403 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

653 views - 5 years ago

Sta Mohabbat Ki Yara

574 views - 5 years ago