Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

2167 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

1761 views - 5 years ago

Ay Da Deri Muday Yara

828 views - 5 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

779 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

977 views - 5 years ago

Sta Mohabbat Ki Yara

768 views - 5 years ago