Suggested Audio Songs

Ya Zama Nadan Malanga

240 views - 5 years ago

Zama Janana Ta Zama Da Ghari Haar Ye

300 views - 5 years ago

Ay Da Deri Muday Yara

465 views - 5 years ago

Dagha Zama Da Meene Yaar

93 views - 5 years ago

Za Sta Yem Ta Zama Ye

334 views - 5 years ago

Sta Mohabbat Ki Yara

260 views - 5 years ago