Mala Che Da Sta Kala Peghor Kegi Farh Zaib Film Azaari 2014

Mala Che Da Sta Kala Peghor Kegi Farh Zaib Film Azaari 2014

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Janana Mala Da Khwage

489 views - 6 years ago

Janana Kala Ba Razay Khkuli

319 views - 6 years ago

Kala Na Kala Sat Da Jam Kawa

214 views - 6 years ago

Awal Ba Kala Kala Ghum Wo

128 views - 5 years ago

Be Da Janana Zindagi Kala Teregi

131 views - 5 years ago

Baran Kala Waregi Rata Bia Rayadegi

251 views - 5 years ago