Ma Yo Kaliwala Khwakha Kari Da

Ma Yo Kaliwala Khwakha Kari Da

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Zama Khwakha Hum Pa De Da Shah Sawar

632 views - 6 years ago

Janana Kaliwala

279 views - 6 years ago

Janana Kaliwala Nelo

304 views - 6 years ago

Sada Da Kaliwala

335 views - 6 years ago

Ta Che Khanda Kari Da

172 views - 6 years ago