Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

Khudaya Tayare Wojangawe Jamal Shah Palwasha

  • Tags:

Suggested Audio Songs

Khudaya Yo Khaista Halak

301 views - 6 years ago

Khudaya Ma Te Zar Karey

271 views - 6 years ago

Tapey Khudaya Yao Khukule Janan Rake

827 views - 6 years ago

Khudaya Wokrey Baranoona

226 views - 6 years ago

Shah Laila

1144 views - 6 years ago

Khudaya Sa Sho Agha Shkoly Shkoy Khalq

247 views - 5 years ago