Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

368 views - 5 years ago

Dunya Dera Da Makkara Sharoon Homayun

36 views - 5 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

121 views - 5 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

114 views - 5 years ago

Afghan Hits

437 views - 5 years ago

Ta Bande Mayen Yama

170 views - 5 years ago