Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

549 views - 6 years ago

Dunya Dera Da Makkara Sharoon Homayun

119 views - 6 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

284 views - 6 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

240 views - 6 years ago

Afghan Hits

1292 views - 6 years ago

Ta Bande Mayen Yama

474 views - 6 years ago