Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

426 views - 5 years ago

Dunya Dera Da Makkara Sharoon Homayun

59 views - 5 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

167 views - 5 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

151 views - 5 years ago

Afghan Hits

739 views - 5 years ago

Ta Bande Mayen Yama

331 views - 5 years ago