Suggested Audio Songs

Mehbooba Yama Za Dilruba Yama Za

286 views - 5 years ago

Dunya Dera Da Makkara Sharoon Homayun

15 views - 5 years ago

Ta Bande Mayeen Yama

47 views - 5 years ago

Da Kiramato Na Khali Na Yama

67 views - 5 years ago

Afghan Hits

79 views - 5 years ago

Ta Bande Mayen Yama

46 views - 5 years ago